กาย...นี้คือก้อนทุกข์
กาย...นี้คือก้อนทุกข์ 
กายนี้เป็นที่หมายให้พ้นเสียจากทุกข์... 
ฝึกปัญญาให้ดี... 
แล้วมาพิจารณากายนี้ให้แจ้ง...
ก็จะพ้นทุกข์ได้


หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

ธรรมในตน ธรรมมิใช่นอกตน
ความไม่รู้จักพอมันทุกข์ เป็นทุกข์
เพราะไม่รู้จักตัวเอง 
มันเมาแต่เสาะหาครูบาอาจารย์ 
เสาะหาธรรม แต่ไม่รู้จักว่า 
ธรรมในตน ธรรมมิใช่นอกตน...
ฟังมาแล้วหลายครู 
หลายอาจารย์ หลายสำนัก
แต่สำนักภายในตน รู้จักได้หรือยัง


หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

คนฉลาดจะพยายามหนีจิตปรุงแต่งบุคคลที่หนีปรากฏการณ์
แต่ไม่ยอมหนีจิตปรุงแต่ง 
ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่
โง่เขลาเบาปัญญา
คนฉลาดจะพยายามหนีจิตปรุงแต่ง
แต่ไม่หนีปรากฏการณ์

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ