สงบใจเพราะเข้าใจ
สงบใจเพราะไม่รับรู้อะไร 
มักจะอยู่ไม่ได้นาน ต้องหนีความจริงตลอดเวลา 
สงบใจเพราะเข้าใจและรู้
ยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง 
สงบอยู่ได้ตลอดเวลาและตลอดไป


ครูบาไตรภพ  วัดป่าโคกเจริญธรรม


ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 

บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา