จงรีบทำงานที่ค้างร่างกายของเรานี้ไม่ใช่จะคงทน มันไม่ถาวร ไม่ยั่งยืน
ที่สุดมันจะต้องทุกข์ จะต้องกระจัดกระจาย จะต้องเดือดร้อน
งานอะไรที่ค้างอยู่ ก็จงรีบทำเสีย เรามีงานอะไรค้างอยู่ล่ะ ?
ก็งานที่จะพ้นจากวัฏสังสาร พ้นจากกองทุกข์นี้
งานวิปัสสนาเท่านั้น ที่จะดับทุกข์ พาให้พ้นทุกข์ได้
ในเมื่อยังค้างอยู่ ยังทำไม่สำเร็จ 
ก็ต้องขวนขวายเสียเดี๋ยวนี้

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี