เมื่อใดเห็นบาป...เมื่อใดเห็นบาป         เมื่อนั้นก็เห็นบุญ
เมื่อใดเห็นคุณ         เมื่อนั้นเห็นโทษ

หลวงปู่เปลื้อง ปัญญาวันโต

หันหน้าเข้าธรรม"..หันหน้าเข้าวัด คือ หันหน้าเข้าธรรม
หันหน้าเข้าธรรม คือหันหน้าเข้า
ดูความวุ่นวายในใจของตัวเอง
นั่นละความวุ่นวายในโลกนี้ไม่อยู่ที่ไหนนะ
อยู่ที่จ 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน