ถ้าเธอไม่ตระหนักเห็นความคิด


ถ้าเธอไม่ตระหนักเห็นความคิด
ในทันทีที่มันเกิดขึ้น
มันย่อมจะยืดยาวออกไป
นี่เรียกว่า "ห่วงโซ่แห่งความหลง"
คือเหตุแห่งสังสาร
เพียงการตระหนักเห็นในขณะที่มันเกิดขึ้น
จะหยุดการไหลเนื่องของมัน
จงละวางความคิดทั้งหลาย
ไว้ในการตระหนักรู้นี้

ท่านดุดจม รินโปเช

Image by ignartonosbg from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา