รู้ทัน กิเลสก็ดับ          เวลากิเลสมันเกิดขึ้น   เกิดขึ้นทางกาย  เกิดขึ้นทางวาจา  เกิดขึ้นทางใจ  รู้ทันมันเดี๋ยวนี้   มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละ  ตัวสติมันปกครองอยู่เสมอ  ถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อ  มันบ่ได้คุมมันหละ  ครั้นเกิดขึ้น รู้ทันมันก็ดับ ...คิดผิดก็ดับ  คิดถูกก็ดับ  พอใจไม่พอใจ ก็ดับลงทันทีที่ตัวสติ

                                                                                            หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

การเกิดดับ เป็นยอดของธรรมะอย่างประเสริฐการเกิดดับ เป็นยอดของธรรมะอย่างประเสริฐ 
ถ้าเกิดไม่ดับแล้ว เราจะไม่รู้คุณค่าของธรรมเลย 
การเกิดดับคือการเฉลยธรรมะอย่างถูกต้อง 
พวกเราไม่ต้องไปกลัวความดับหรือความตายเลย 
ให้กลัวแต่ความเกิดเท่านั้น ถ้าไม่มีเกิดก็ไม่ต้องมีตาย

 หลวงปู่คูณ สิริจันโท 

ชาวโลกคือ คนถือคบไฟชูไว้ทางหน้า
ชาวโลกคือ คนถือคบไฟชูไว้ทางหน้า
แล้ววิ่งไปร้องตะโกนว่า ร้อนๆๆ
แต่ไม่ยอมทิ้งคบไฟนั้น วิ่งอยู่อย่างนั้น 
ไฟยิ่งใด้ลมก็ยิ่งมีความร้อนมาก

หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม