ทำความดีอย่าไปท้อ          ทำความดีอย่าไปท้อ คนไม่เห็นความดีของเรา ก็ขอให้เราเห็นความดีของเราก็แล้วกัน
เราทำความดีเพื่อเรา ไม่ได้ทำความดีเพื่อผู้อื่นใด

                                                                               หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เราถูกพิพากษาประหารชีวิตตั้งแต่เกิดที่จริง...เราถูกพิพากษา ประหารชีวิต มาตั้งแต่เกิด

พระไพศาล วิสาโล

ความพอใจ ไม่พอใจล้วนต้องใส่ใจ


ความไม่พอใจเกิดขึ้น 
ถ้าเราไม่ใส่ใจรู้และพิจารณา
อย่างน้อยพิษภัยของมันก็ตกค้างทำให้ความรู้สึกเศร้าหมอง
แต่ถ้าปรุงแต่งไปทางตรงข้าม คือความพอใจ
ความรู้สึกพอใจซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบ
อยากให้มันเกิด และพยายามปรุงแต่งหามัน
และพยายามสร้างบรรยากาศให้เกิดความพอใจอยู่เสมอ
ความรู้สึกอันนี้เอง
ที่มันจะก่อตัวเป็นราคานุสัย และตัณหานุสัย
เป็นอาสวะและสังโยชน์ชนิดต่างๆ
ดังนั้น ความพอใจนี่เอง 
จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความไม่พอใจได้อีกต่อไป

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ธรรมเป็นสิ่งมหัศจรรย์


ธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 
เมื่อบุคคลได้ลิ้มรสเข้าไปแล้ว มันติดคุณค่าราคาธรรม 
เรื่องโลกมีเงินเป็นร้อย เป็นสิบ เป็นพันล้าน 
มันก็ไม่มีคุณค่าราคา เทียบเท่าธรรมของพระพุทธเจ้า

 หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท

เผาคนเป็น...เผาคนเป็นได้บุญมากหลาย
เผาคนตายได้บุญเล็กน้อย

 ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ลมเป็นทั้งที่พักและที่พิจารณา          ลม เราจะเอาเป็นที่พักของใจได้ เป็นที่พิจารณาก็ได้ เวลาจิตไม่ยอมลง ก็แสดงว่ามันอยากจะทำงาน เราก็หางานให้มันทำ คือให้มันเที่ยวพิจารณาลมในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ว่าตรงไหนลมเดินสะดวกดี ตรงไหนมันเดินไม่สะดวก แต่อย่าให้ใจหนีออกนอกกายนะ ให้มันวนเวียนอยู่ในนั้น จนมันเหนื่อย พอเหนื่อย แล้วมันจะหาที่พักหยุดกับที่โดยเราไม่ต้องไปกดไปบังคับมัน

                                                                                              ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก