ดู-ไม่ใช่คิดซ้ำ !


ดู-ไม่ใช่คิดซ้ำ !

สำหรับคนไม่มีสมาธิแล้วคิดจะพ้นจากวัฏฏะ
ให้ทำตามแนวของคนที่ไม่มีสมาธิ
มันมีความคิดมาก ให้ดูความคิด
ดูความคิด นี่คือ ไม่ใช่คิดต่อ ไม่ได้คิดซ้ำนะ!
ดูว่า เมื่อกี้เผลอคิด..
ดูบ่อยๆ

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

หนังสือฝากคิด ฝากคำ เล่ม 5

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

หลักปฏิบัติธรรม


หลักปฏิบัติธรรม

1. ให้รักษาศีลข้อเดียว คือรักษาใจให้ปกติ
2. อย่าส่งจิตออกนอก 
3. อยู่กับผู้รู้เสมอๆ 
4. หาใจให้เจอ (ใจ คือความเป็นกลาง) 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Image by LN_Photoart from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา