อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ


ใจมีความตั้งมั่นแล้ว
มันไม่ได้วัดกันที่ ภายนอก
แต่เป็นวัดกันที่ความตั้งมั่นของจิตข้างใน
ถ้าเรามีคุณภาพจิตแบบนี้
เราอยู่ที่ไหน ก็อยู่ได้
ข้างนอก มันจะวุ่นวายอะไร
ข้างใน มันก็สงบ ตั้งมั่น
ไม่ไปอะไรกับเรื่องของสิ่งต่างๆ ภายนอก
จึงจะเรียกว่า เป็นผู้ที่เข้าถึงการสำรวมอินทรีย์
หรือ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
Cr.เพจ เดินจิต

Photo by J Lee on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา