ผู้รู้แบบพุทธ


ผู้รู้แบบพุทธ
ไม่ใช่รู้วิชาสารพัด
ไม่ใช่รู้ข่าวสารทั่วไปหมด
ไม่ใช่รู้วาระจิตของคนอื่น
แต่รู้วาระจิตของตนเองว่า
กำลังยึดอะไรให้ใจเป็นทุกข์บ้าง

ดังตฤณ

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ใครยื่นถ้วยยาพิษมา อย่ายกซด


ใครยื่นถ้วยยาพิษมา อย่ายกซด
ยั้งใจ อด โกรธได้ ไม่เสียท่า
ใครยื่นหอก มอบดาบ ไม่รับมา
คอยรักษาใจผ่องแผ้ว คลาดแคล้วภัย
เติมกระแสเมตตาไว้ ไม่เอาเรื่อง
ไม่ขุ่นเคือง ไม่รู้ไม่ชี้ ดียิ่งใหญ่
ใครจะร้าย เรื่องของเขา เราอดใจ
ไม่ตีใคร ไม่กล่าวโทษ ไม่โกรธเคือง

ท่าน ก เขาสวนหลวง

Image by dungthuyvunguyen from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา