ความสุขในพระนิพพาน


ความสุขในพระนิพพานจะว่ายากก็เหมือนง่าย
จะว่าง่ายก็เหมือนยาก
ที่ว่ายากนั้นเพราะไม่รู้ไม่เห็น
พาลปุถุชนคนตามืดทั้งหลายรู้ไม่ถูกที่
เห็นไม่ถูกที่ จับไม่ถูกที่
จึงต้องพากเพียรพยายามหลายอย่าง
หลายประการ และเป็นการเปล่าประโยชน์ด้วย
ส่วนท่านที่มีปัญญาพิจารณาถูกที่จับถูกที่แล้ว
ไม่ต้องทำอะไรให้ยากหลายสิ่งหลายอย่าง
นั่งๆ นอนๆ อยู่เปล่าๆ เท่านั้น
ความสุขในพระนิพพาน
ก็มาบังเกิดแก่ท่านได้เสมอ

คิริมานนทสูตร

Image by rkarkowski from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

วางเอง ผ่านไปเอง


แค่ดูมัน เห็นมันทำหน้าที่เอง
ไว้ใช้เพื่ออยู่กับโลก มันไม่ใช่เรา
เพียงสิ่งหนึ่งที่ผุดขึ้นแล้ว
ถึงเราไปชอบ หรือ ไม่ชอบ 
จะทำตามมัน หรือ ไม่ทำตาม
มันก็ย่อมหายไปเอง
วางเอง ผ่านไปเอง
หรือ
ไปเป็นเป็นมัน เป็นทาสมันจนมันมีกำลัง
หลงเป็น ก็ พยายามสู้ พยายามกำจัด พยายามวาง 
สร้างความว่าง หาวิธีต่างๆ นานา 
รู้ว่ามันคิด  
หรือ
เราคิด
ถ้าไม่เห็นสิ่งนี้ 
ก็จะหลุดพ้นจากมันหรือถูกมันใช้
สิ่งที่รู้สึก ก็ไม่ใช่เรารู้สึก
สักแต่ว่ารู้สึก
รู้ที่ไม่มีเจ้าของ
หรือ
รู้ที่มีเราเป็นผู้รู้

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by mollyroselee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา