สุขของการปล่อยวาง


สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มี.. 
มันมีสุขที่ยิ่งกว่านั้นอีก คือ สุขของการปล่อยวาง 
สุขของการทำลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง 
..เราทุกข์เพราะอะไร 
ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่น.. 
เรามีอะไรเราก็ยึดสิ่งนั้น มีกายก็ยึดกาย 
มีทรัพย์สมบัติก็ยึดทรัพย์สมบัติ 
มีสามี ภรรยา ลูกหลาน ก็ยึด 
เราจะดับทุกข์ได้เพราะไม่มีตัวเอง 
เมื่อเราไม่มี ทรัพย์สมบัติก็ไม่มี 
เพราะมันไม่มีตัวเอง เราก็ไม่รู้จะเอาเพื่อใคร 
เราไม่ใช่เราแท้ เราเพียงชั่วคราว 
เมื่อจบตัวเรา ทุกอย่างในโลกนี้ ก็จบหมด

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เวลาทำบุญทำทาน ไม่มีสติรักษาจิตใจเวลาทำบุญทำทาน ไม่มีสติรักษาจิตใจ
เมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมา ก็เสียอกเสียใจ
หรือว่าโกรธเกลียดขึ้นมา หงุดหงิดขึ้นมาอย่างนี้
มันก็ทำให้บุญกุศลมันเสื่อมไป
แทนที่จะได้บุญกุศลเต็มที่ บุญกุศลกลับร่อยหรอลงไป
เพราะว่าจิตตัวเองไปสมคบกันกับบาปอกุศล
ดังนั้นแหละ ท่านจึงสอนรักษาจิตใจให้ดี

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา