คิดก็สงบ ไม่คิดก็สงบ


จิตฝึกให้นิ่งขนาดไหน
สุดท้ายจิตก็ทำหน้าที่ ไปนึกไปคิดตามปกติ  
สิ่งที่สามารถละออกได้จริงๆ คือ
ส่วนความยึดในการนึกการคิด  
แต่จะแช่ให้จิตไม่นึกไม่คิดตลอดไปนั้น
มิอาจเป็นไปได้  
เราควรเข้าใจสภาพตามจริงของจิตว่า มันไม่นิ่ง 
ความยึดมั่นก็ถูกวางลงจากความเข้าใจ  
เกิดสภาวะสักแต่ว่าในจิตขึ้น  
อุปาทานในจิตก็ถูกเพิกถอนออก  
คิดก็สงบ  ไม่คิดก็สงบ

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Image by flutie8211 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา