ต้องรักษาใจเป็นงานอันดับแรก"...เวลาเราทำงานอะไรอยู่ 
ถ้าเราสังเกตว่าใจเราเสีย 
ก็ให้หยุดทันที 
แล้วกลับมาดูใจของตนเอง 
เราต้องรักษาใจของเราไว้
เป็นงานอันดับแรก.."

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

พระพุทธเจ้าสอนแต่ให้เห็นทุกข์          พระพุทธเจ้าสอนแต่ให้เห็นทุกข์ และดับทุกข์ได้ ความทุกข์เกิดจากสภาวะที่เป็น ถ้า "เห็น" ชื่อว่าถูกต้องแล้ว เราเห็นมันคิดนั้นก็ถูกต้องแล้ว เห็นมันโกรธถูกแล้ว เห็นมันหลงนั้นเรียกว่าเห็นถูกแล้ว ถ้าเห็นธรรมชาติและเห็นอาการของรูปของนามก็ชื่อว่าเห็นถูกแล้ว ถ้ามีภาวะที่ “เห็น” ก็ลิขิตชีวิตตนเองได้ และเป็นบุญวาสนาแล้ว มีบารมีแล้ว ถ้า “เป็น” ถือว่าหลง ถ้า “เห็น” ถือว่ารู้ รู้ตนคือบัณฑิต ถ้ารู้ตนมาก ก็ถือว่ารู้ผู้อื่นเช่นกัน

                                                                                            หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ