คนที่ใจวางได้


คนที่วางเป็น ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ตามหน้าที่
ด้วยความไม่ยึดติด ไม่เหนื่อย ไม่ท้อ
เพราะไร้ในท่ามกลาง..!
เมื่อ"วางเป็น" ก็อยู่เย็นเป็นสุข
ทีนี้เราอยู่ที่ไหน 
เราก็มีชีวิตที่มีความสุข
เพราะเราวางเป็น !...
คนที่ใจวางได้
กลับมีพลังที่จะต่อสู้กับชีวิตมากกว่าเดิม
เพราะทำด้วยความไม่ยึดติด 
ไม่รู้สึกเหนื่อย ไม่รู้สึกท้อ 
ตราบใดที่ยังมีหน้าที่ มีร่างกายอยู่
ก็ทำไปตามสมควร  
แต่ใจ จะเรียกว่า "ไร้ในท่ามกลาง"
คือไร้ตัวตนเลย จิตว่างจากตัวตน   
ภายนอกจะวุ่นวายอย่างไร ก็วุ่นไป
ข้างในไม่วุ่นด้วย ! จะเป็นแค่ตื่นรู้ 
ไม่อะไรกับอะไรเลย 
นั่นแหละ ..! สภาวะของการปฏิบัติธรรม

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Image by Kranich17 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา