การทำความดีต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกตัว


การทำความดีต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกตัว 
สร้างเดี๋ยวนี้มีได้เดี๋ยวนี้ 
ไม่ต้องรอเหมือนทรัพย์ภายนอก 
แต่คนส่วนมากเข้าใจเอาว่าทรัพย์ภายใน 
คือมรรคผล ต้องทำในชาตินี้ 
ตายไปแล้วจึงจะได้รับชาติหน้า 
เป็นการเข้าใจผิดอย่างมาก 
และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน 
พูดได้เลยว่าการแสวงหาอริยทรัพย์ภายใน
นั้นเป็นปัจจัตตัง เดี๋ยวนี้

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

Image by MireXa from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


จิตว่าง


จิตที่รู้ว่ากำลังคิด
แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นและไม่เป็นเจ้าของ
"ความคิด"
จิตนั้นแหละ"จิตว่าง"

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Rani_Ramli from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา