ก็จะละสิ่งนั้นได้เอง


ทุกกิจที่ทำเป็นไปเพื่อดูสภาพจิตใจตนเอง... 
นี้แหละการผนวกเอาการภาวนา
เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน
...
โจทย์ตัวเองให้มาก 
จับผิดตัวเองให้ได้เยอะๆ
แล้วจะเห็นโทษของ
การถือมั่นและการหลงตัวตน
..
เห็นโทษสิ่งใดได้ถึงแก่น
ก็จะละสิ่งนั้นได้เอง

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by KIMDAEJEUNG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา