ผู้เจริญอนิจสัญญา ประเสริฐยิ่งกว่าการทุ่มเทใจทั้งหมดให้กับตำรา มักไม่พบสันติธรรมที่แท้จริง
วางตำราลงสังเกตที่จิต เฝ้าดูเฝ้ารู้อารมณ์จิต
แล้วเข้าใจถึงพระอนิจจัง ย่อมพบสันติสุข
ความเป็นผู้มีศีลห้า นับว่ามีคุณสมบัติแห่งผู้ประเสริฐ
ความเป็นผู้หมั่นเจริญเมตตาธรรมอยู่เนืองนิจ
ทั้งประเสริฐ ทั้งร่มเย็น
ความเป็นผู้เจริญอนิจสัญญา
คือความระลึกรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่ง
ประเสริฐยิ่งกว่า

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม
มูลนิธิวิศวาธารอโรคยาธรรมศาลฯ

ธรรมเล็กน้อย แต่ปฏิบัติได้ คือทรัพย์ธรรมเป็นร้อย หนังสือเป็นล้าน
อ่านแล้วเข้าใจ แต่นำไปปฏิบัติไม่ได้
ก็ไร้ค่า เสียเวลาทุ่มเท
สู้ธรรมแค่เล็กน้อย แต่นำไปปฏิบัติได้
แม้ชีวิตจะไร้ค่า ก็ได้ชื่อว่าถือก้อนทรัพย์ไว้ในมือ

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

ปล่อย "ตัวเรา" ก็เบาสบาย          ความยึดมั่นถือมั่นในตัวของเรา ก็เหมือนการแบกก้อนหินหนักเอาไว้ พอคิดว่าจะปล่อย “ตัวเรา” ก็เกิดความกลัวว่าปล่อยไปแล้ว ก็จะไม่มีอะไรเหลือ เหมือนกับที่ไม่ยอมปล่อยก้อนหินก้อนนั้น แต่ในที่สุดเมื่อปล่อยมันไปได้ เราก็จะรู้สึกเองถึงความเบาสบาย ในการที่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น..

                                                                                                 หลวงปู่ชา สุภัทโท