หลักธรรมที่แท้นั้นคือ จิตหลักธรรมที่แท้นั้นคือ จิต
ให้กำหนดดูจิต ให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้ง
เมื่อเข้าใจจิตตัวเองได้ลึกซึ้งแล้วนั่นแหละได้แล้วซึ่งหลักธรรม

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

โลภ โกรธ หลง ทำให้มืด         ความโลภ ความโกรธ ความหลง สามประการนี้ มันสามารถทำให้ผู้รู้แจ้งเป็นคนมืดก็ได้ ฤทธิ์ของมันน่ะ มันอยู่เหนือทุกคนในโลกที่ได้เกิดมาในโลกนี้ ยกเว้นเสียแต่พระอรหันต์ 

                                                                                               หลวงปู่คำดี ปภาโส

ฝืนใจไม่ได้ เอาดีไม่ได้อาหาร 3 อย่างของจิต คือ โลภ โกรธ หลง 
จิตมันชอบสิ่งที่สบายด้วยกันทุกคน 
แต่ต้องฝืนใจ จึงจะพบของดี 
คนเราฝืนใจไม่ได้ เอาดีไม่ได้แน่นอน

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม