เปลี่ยนใจคนอื่นเป็นของยาก


เปลี่ยนใจคนอื่นเป็นของยาก 
และเป็นไปไม่ค่อยได้
เปลี่ยนใจตัวเองก็เป็นของยาก
แต่ยังพอเป็นไปได้
ถ้าเปลี่ยนคนอื่นก็ไม่ได้ 
แล้วเปลี่ยนตัวเองก็ไม่ได้
ความทุกข์ก็จะเกิดได้ง่ายๆ

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by Kranich17 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

ฌานเสื่อม


การภาวนานี้เพื่อให้จิตมันตื่นรู้ 
จิตมันมีกำลัง รักษาจิตไว้ 
ไม่ให้มันเสื่อม 
คนที่ขาดองค์ภาวนาองค์บริกรรมนั้น 
จะทำให้ฌานเสื่อม ทำให้จิตเสื่อม 
เมื่อฌานเสื่อมจิตเสื่อมนี้จะเป็นการ
เปิดโอกาสให้อกุศลกรรม หรือพญามาร 
หรือวิบากกรรมนั้นได้เข้ามาแทรกแซง เข้าใจมั้ยจ๊ะ
.
"ฌานเสื่อม" เป็นอย่างไร 
ฌานเสื่อมนั้นหมายถึงว่าจิตเรานั้น
ไม่เท่าทันในอารมณ์ ในโทสะ โมหะ โลภะ 
นี่เรียกว่าฌานเสื่อม 
คือว่าเมื่อเกิดโทสะขึ้นมาก็ระงับไม่ทัน 
เช่นว่ามีคนด่า อดทนไม่ได้เกิดโทสะจริตขึ้นมา 
อยากจะฟาดจะฟันปากไอ้ผู้นั้น 
นี่เค้าเรียกว่าตบะแตก ฌานเสื่อม 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ดังนั้นบุคคลได้เจริญฌานแล้ว 
ได้มีคุณวิเศษแล้วขอให้รักษาไว้ให้ดี 
นั่นคือภาวนาไว้

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

จากเพจ ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา