รีบปล่อย ทิ้งๆๆ


ไม่ยึดอะไร
เริ่มตั้งแต่...อารมณ์เล็กๆ น้อยๆ 
รีบปล่อย ทิ้งๆๆ มันเป็นแค่ความคิด 
แค่ความรู้สึก ทิ้งไปเลย! ปล่อยไปเลย! 
มันไม่ไป ก็บริกรรมเร็วๆ ถี่ๆ 
อย่าไปทำอ่อนแอ อ้อยส้อย 
อ้อยอิ่งอยู่กับอารมณ์ทั้งหลาย 
ทิ้งเร็วๆ มันไม่ทิ้งก็บริกรรมเร็วๆ ถี่ๆ 
ไม่ให้มันมีช่องที่อารมณ์มันจะเข้ามา.. 
มันจะไปเอาเรื่องอะไรมาล่ะ..

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by cdd20 from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาศีล ๕ ประการจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตย


ศีล ๕ เป็นมูลฐานให้เกิดการปกครองแบบประชาธิปไตย 
เพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชน 
ผู้มีศีล ๕ บริสุทธิ์บริบูรณ์ จึงได้ชื่อว่า เคารพทุกสิทธิ 
สิทธิในการดำรงชีพอยู่ของคนอื่น สัตว์อื่น 
สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติ 
สิทธิในคู่ครองและบุคคลต้องห้าม และสิทธิอื่นๆ
เมื่อเป็นเช่นนั้น ศีล ๕ ประการจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตย 
คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นก็เป็นยอดแห่งประชาธิปไตย

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

Image by cdd20 from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


อานาปานสติไม่ต้องการเหตุผลใดๆ


การละความวิตกคิด กังวลคิด 
ปรุงแต่งคิดทั้งหลายด้วยการรู้ลมหายใจนั่น 
ไม่จำเป็นต้องตรึกตรองอะไรก็ได้ 
การตรึกตรองก็ยังเป็นภพหนึ่ง 
เพียงท่านรู้ลมเข้าลมออกเรื่อยๆ ไป 
อารมณ์ความคิดทั้งหลายอันเป็นภพ
จะหายไปทั้งสิ้น 
อานาปานสติไม่ต้องการเหตุผลใดๆ มาสนับสนุน 
ตัวของมันเป็นเหตุเป็นผลในตัวมันเอง 
แค่ทำก็จะสำเร็จ

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม
Image by PixbayBlade from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ความสำคัญอยู่ตรงที่ หยุด!แม้จะมีหัวข้อปฏิบัติมากมาย
แต่ความสำคัญอยู่ตรงที่ หยุด!
จะต้องย้ำอยู่อย่างนี้ ให้หยุด
ดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วดับหมด
พิจารณาเรื่องนี้เรื่องเดียว...

แล้วจะแก้ปัญหาในข้อปฏิบัติได้มากมาย
การไปจำหัวข้อต่างๆ มันมากจนจำไม่ไหว
ทีนี้ทำอย่างเดียว
อะไรมันโผล่มาที่จิตก็ให้หยุด 
อย่าไปเชื่อมัน อย่าไปทำตามมัน
เพราะกิเลสตัณหาเหมือนหนอน
มันชอนไชหลอกลวงอยู่ทุกขณะทีเดียว
เรามีวิธีอย่างเดียวคือ ดูมันเกิดเท่าไรก็ดับหมด
แล้วมันก็ดับอยู่อย่างนั้นจริงๆ ด้วย
ให้มองเห็นความดับเท่านั้น โดยไม่ต้องไปทำอะไรเลย
แล้วอย่างนี้มันจะง่ายไหม?


ท่าน ก.เขาสวนหลวง
Image by StockSnap from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา