ความรักคือความร้าย          ความรักดูเหมือนหอมหวาน ความชั่วดูเหมือนเผ็ดร้อน ทั้งสองนี้เป็นอารมณ์สุดโต่ง มีอำนาจเหนือเราเมื่อใด จะทำร้ายเราอย่างเจ็บปวดที่สุด

                                                                                  หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

ของเรา ยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากที่เราถือว่าเรา ว่าของๆ เรา 
จะไม่ให้ทุกข์แก่บุคคลผู้เข้าไปยึดถือไม่มี
มีแต่จะให้ทุกข์ มีมากเท่าไร ยิ่งทุกข์ใจมากเท่านั้น 

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร 

ความหมายของปัญญาทางธรรมปัญญานั้นต้องเกิดจากสมาธิ ไม่ใช่ปัญญาที่เรานึกเดาเอา 
นึกคาดคะเนไปตามอาการต่างๆ อย่างนั้นไม่ใช่ปัญญา

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ