มีสติ ฝึกภาวนา เป็นอริยทรัพย์มีสติ ฝึกภาวนา  เป็นอริยทรัพย์ 
ติดตัวไปได้หลายหมื่นชาติ 
ส่วนทรัพย์สมบัติทางโลก 
ชาติเดียวยังเอาไปไม่ได้ 

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต


รู้สักแต่รู้
รู้สักแต่รู้ตลอด ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไป
เรียกว่าทำความเพียร  เราจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

ความสุขเกิดจากการละ


เรื่องของธรรม ความสุขเกิดขึ้นจากการละไม่เกิดขึ้นจากการได้มา 

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

ผู้หมดโมหะ
พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ถูกที่สุดว่า  
ผู้ใดขยี้กามราคะ ตัณหา 
อันเป็นเหมือนเปือกตมได้  
ขยี้หนามคือกามราคะ ตัณหาไปเสียได้ 
ผู้นั้นนับได้ว่าเป็นผู้หมดโมหะ  
ไม่สะทกสะท้านในนินทา สรรเสริญ 
ทุกข์หรือสุข 
ถ้าใครปฏิบัติได้มันก็เป็นอย่างนั้น

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

ปล่อยวางที่ใจคำว่าปล่อยวางไม่ได้หมายถึงไม่ได้ทำอะไร
คำว่าปล่อยวางให้เราปล่อยวางที่จิตที่ใจ
แต่ธุระหน้าที่การงานของเราให้ขยันมากๆ 
ขยันมากกว่าเก่า
เราทำเพื่อเสียสละ
เพราะว่าคนเรามันเห็นแก่ตัว
มันติดสุข ติดขี้เกียจ ติดสบาย ติดขี้คร้าน
เราต้องทำงานเพื่อเสียสละ 

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม