ไม่ได้ทำใจให้สงบ


วิปัสสนาก็คือการรู้กาย รู้ใจ
การระลึกรู้กาย ระลึกรู้ใจ
ไม่ได้ทำใจให้สงบ
เพราะความสงบจะทำให้เราไม่รู้
เรื่องของกาย ไม่รู้เรื่องของใจ
ความสงบเป็นเพียงแค่การพักจิต
จะพักอยู่กับความสงบอย่างเดียว
ก็จะได้แค่ความสุข
จากความสงบเท่านั้น
แต่ว่าจะไม่ได้เข้าใจอะไรเลย

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by aalmeidah from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่ายึดตึดเพ่งเล็งต่อความรู้สึก


การภาวนาคือการเดินทาง
แต่ไม่ใช่การเดินทางไปสู่เป้าหมายนอกตัว
เป็นการเดินทางย้อนรอย
กลับเข้าสู่แหล่งที่มันกำเนิดเกิดมา
.
รู้สึกตัวที่นี่แล้วรู้สึกอยู่อย่างนี้
แต่อย่ายึดตึดเพ่งเล็งต่อความรู้สึก
รู้สึกตัวแบบเบาๆ
มีนักปฏิบัติที่เข้าใจผิดอยู่มากๆ เช่น
พยายามที่จะสะกดจิตตัวเอง
เพ่งเข้าไปข้างในซึ่งมันให้ความสงบ
แต่ไม่ให้ความหลุดพ้น
เป็นการติดยึดอยู่ในความสุขที่ประณีต
เราติดอารมณ์สุขอันนั้น มันทำให้เฉื่อยชา
ทางปัญญารู้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
สมยอมกับอารมณ์สุขอันนั้น
แล้วในที่สุดก็ไม่อยากรู้ความจริงอื่นใด…

ท่านเขมานันทะ

Image by aalmeidah from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา