เป็นความเข้าใจผิดที่คอยตามดูความคิดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ผู้ที่ไม่มีสติ จะถูกความคิดหลอกอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ไม่มีสติ จะถูกความคิดหลอกอยู่ตลอดเวลา 
และหลงไปตามความคิด ตัดสินใจตามความคิด 
เอาผิดเอาถูกในความคิด สุขทุกข์ในความคิด 
ดีใจเสียใจในความคิด 
จนถึงโกรธ โลภ หลงในความคิด 
ผลที่สุดก็เวียนว่ายอยู่ในความคิด 
เกิดดับๆ อยู่เช่นนั้น

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าใจคลายออกจากความคิดได้
ถ้าใจคลายออกจากความคิดได้เมื่อไหร่ 
ความเห็นถูกต้องถึงจะปรากฏ..


พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา