ความหมายของเมตตาและกัลยาณมิตรผู้ใดก็ตาม ไม่ช่วยชี้ให้ผู้ผิดรู้ตัว 
ทั้งยังส่งเสริมด้วยการชื่นชมทั้งรู้ว่าผิด 
เช่นนั้นเป็นการแสดงความไม่เมตตา
ผู้มีกัลยาIมิตร คือ มีมิตรดี 
หมายความว่ามีมิตรที่ไม่ตามใจ
ให้ทำความผิดร้ายความไม่ดีต่างๆ
มีมิตรคอยตักเตือนเมื่อทำผิดทำมิชอบ 
มีมิตรที่มีปัญญาสามารถช่วยแก้ไข
ป้องกันไม่ให้คิดผิดพูดผิด 
ผู้ใดทำตัวเป็นกัลยาณมิตรของใครๆ ได้ 
ผู้นั้นคือ ผู้ให้เมตตาต่อใครๆ นั้น

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายกตัวสติ ต้องมีไว้มากๆ          จะรู้จะเห็นอะไร ก็ให้สักแต่ว่ารู้ ไม่ให้เป็นไปตามเขา จิตดั้งเดิมของเรามันไม่มีอะไร มันรู้อยู่ทุกอย่างอยู่แล้ว แต่พอมีสิ่งต่างๆมาสัมผัสทั้งภายนอกภายใน ก็ทำให้เราเผลอสติปล่อยตัวรู้ ลืมตัวรู้ที่มีอยู่ดั้งเดิมเสีย ไปรับสิ่งที่เอามาทีหลังแล้วก็ทำไปตามเขา คือ เป็นสุขเป็นทุกข์ อะไรต่างๆ ที่เราเป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่าเราไปรับเอาสิ่งสมมติต่างๆ เข้ามายึดมั่นถือมั่น ถ้าเราจะไม่ให้เป็นไปตามสิ่งต่างๆ เราก็ต้องรักษาตัวรู้ดั้งเดิมของเราไว้ให้ตลอด ตัวสติ ต้องมีไว้มากๆ

                                                                                                 ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

เพชรอยู่ในหิน...“..เพชรอยู่ในหิน คนธรรมดาไม่รู้เอาไปทำก้อนเส้า
ได้แค่หุงข้าวกิน เอาก้อนเพชรไปหุงข้าวเสีย 
คนรู้ เจียระไนออกมาเป็นเพชร เป็นก้อนโลกุตตระ 
ก้อนนี้ ดุ้นนี้ คือขันธ์ ๕ รู้ก็รู้ ไม่รู้ก็ตามใจนะ

หลวงปู่บุดดา ถาวโร