เป็นทางไปสู่อิสรภาพ...แห่งใจ


ภาวนาแล้วเป็นสุข...ก็ยังไม่ใช่
ภาวนาแล้วเป็นทุกข์....ก็ยังไม่ใช่
ภาวนาแล้วเฉยๆ ไม่รู้สุขทุกข์...ก็ยังไม่ใช่
ที่จริงแล้วภาวนานั้น
เมื่อสุข เมื่อทุกข์ เมื่อเฉยๆ เกิดขึ้น
ก็ไม่เข้าไปเป็น มีสติรู้สึกตัว เป็นเพียงรู้เห็น
ความไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ 
ไม่มีใครเป็นเจ้าของ นี้แหละ....
ใช่ทาง เป็นทางไปสู่อิสรภาพ...แห่งใจ

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Georg_Wietschorke from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ถ้าเขาไม่ด่าเรา...


ถ้าเขาไม่ด่าเรา...
เราจะรู้มั้ย ว่าเราอดทนได้แค่ไหน
ถ้าเขาไม่ด่าเรา..
เราจะรู้มั้ย ว่าเราจะมีวิริยะ
ในการเพียรละความโกรธ ได้มากแค่ไหน
ถ้าเขาไม่ด่าเรา...
เราจะรู้มั้ย ว่าเราจะเมตตาเขาได้มากน้อยขนาดไหน
ให้สงสารคนที่มาด่าเราเถอะ
เขาทุกข์ เขาร้อน หน้าดำคร่ำเครียดมา
เสพพิษภัยของความโกรธมาแล้ว
เราอย่าเอามาคิดให้เปื้อนใจเรานะ

หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร

Image by Georg_Wietschorke from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา