แล้วความสงบจะเข้าถึงใจเราเอง


การสร้างสภาวะทำให้เราเหนื่อย 
เรา"แค่รู้"ของจริงที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้า 
"ปฎิบัติเหมือนไม่ได้ปฎิบัติ" 
.
แต่เรากลับไปปฎิบัติเพราะอยากได้ 
แต่มันก็ไม่ได้อะไรเลย 
แม้แต่ความสงบของลม "เราก็ไปคิดถึงความสงบ" 
.
ความคิดและความอยาก  คิดเท่าไหร่ก็ไม่สงบ 
พอหยุดอยาก มันสงบเลย 
.
ดังนั้นความสงบมันต้องอยู่กับความจริง และนิ่ง 
นิ่งจากการปรุงแต่ง นิ่งจากตัวตัณหา 
และอยู่กับความเป็นกลางตามธรรมชาติ  
แล้วความสงบจะเข้าถึงใจเราเอง 
เพราะเรารู้จักวางใจเป็น 

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by St33lv0ll from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ผู้มีสติย่อมไม่ปล่อยใจไปเป็น “ผู้ทุกข์”


แม้ความทุกข์จะจรเข้ามา
แต่ผู้มีสติย่อมไม่ปล่อยใจไปเป็น “ผู้ทุกข์”
หากเป็นเพียง “ผู้เห็นความทุกข์”
ผู้มีสติย่อมไม่ตีอกชกหัว
เพราะเข้าใจไปว่าตน “มีทุกข์” เหลือประมาณ
หากเห็นความทุกข์นั้นเป็นเพียงอาคันตุกะ
ที่จรเข้ามา หากไม่เอาตัวตน
เข้าไปแบกรับและปรุงแต่งต่อเติม
มันย่อมจางหายไปในที่สุด

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

Image by St33lv0ll from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา