ถ้าอยากออกจากทุกข์...
ถ้าอยากออกจากทุกข์ อย่าไปเที่ยวเก็บทุกข์มาใส่ตัว 

ให้พยายามปลดออกทิ้งไป 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกจะหมดไปได้ 
เพราะเราไม่ยอมรับเอาทั้งสุขและทุกข์
โดยการปล่อยวาง หยุดปรุงแต่ง ไม่มีสมมุติบัญญัติ 

หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท

Link to the photo

ปฏิบัติไปเถอะ แบบไหนก็ทำไปเถอะ
ปฏิบัติไปเถอะ แบบไหนก็ทำไปเถอะ 
เพราะไม่ว่าแบบไหน ก็คือให้รู้สึกตัวนั่นเอง

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

การบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิ สติ ปัญญาการบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิ สติ ปัญญา
มีหลักที่ควรยึดถือว่า 
ทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ สติให้มีสิ่งระลึก
จิตนึกรู้สิ่งใดให้มีสติสำทับเข้าไปที่ตรงนั้น 
ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด 
เป็นอารมณ์จิต ฝึกสติให้รู้อยู่ตลอดเวลา 
ไม่ว่าใครจะทำอะไร มีสติตัวเดียว 
เวลานอนลงไป จิตมันมีความคิดอย่างใด 
ปล่อยให้มันคิดไป 
แต่ให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับ
อันนี้เป็นวิธีการทำสมาธิ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย