อันโทษของคนอื่นเห็นง่าย          อันโทษของคนอื่นเห็นง่าย แต่ฝ่ายของตัวเห็นได้ยาก สิ่งที่เราทำผิดอยู่ ไม่รู้สึกตัว แต่ผู้อื่นทำเล็กๆ น้อยๆ ก็รู้ได้ เข้าใจ นี่คือว่า ใจส่งออก ใจไม่สงบตั้งมั่น ใจไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตน จิตมันวุ่นวายแส่ส่ายไปในแต่เรื่องภายนอก ไม่มารู้แจ้ง รู้จัก รู้จริง ภายในตัวของตัวเอง ปล่อยให้ความประมาทมัวเมาเข้าทับถม จิตใจก็มืดมิดปิดบัง เมื่อมืดมิดปิดบังมากเข้าเท่าไหร่ ไม่มีทางรู้สึกตัวได้

                                                                                                หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

สู้รบแบบพุทธะ...สู้รบแบบพุทธะคือ การเอาชนะตัวเอง

หลวงปู่จันทร์ กุสโล

ดูใจ รู้ใจ เห็นใจ ประเสริฐสุดดูอะไร เห็นอะไร สู้ดูใจ เห็นใจ ไม่ได้ ดูใจ รู้ใจ เห็นใจ ประเสริฐสุด

หลวงปู่แบน ธนากโร