ความสงบมาจากสติควบคุมใจให้อยู่ภายในความสงบเป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนในโลกนี้ 
แต่คนส่วนมากต้องการเฉยๆ แต่ไม่ทำ 
ไม่ทำเหตุที่จะให้เกิดความสงบ
ก็เลยไม่ได้พบกับความสงบ..
ที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า ตัณหา นั่นเองแหละ
มันยั่วใจอยู่เสมอ ทำให้จิตใจนั้นดิ้นรนออกไปไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
ดังนั้นผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็อย่าไปยอมตกเป็นทาสตัณหา 
ตัณหามันจะชวนให้คิดไปไหนต่อไหนก็อย่าไปตามมัน 
ต้องมีสติเข้ามาควบคุมจิตใจนี้ให้ตั้งอยู่ภายใน..
การที่เราหัดหมั่นระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี้บ่อยๆ น่ะ 
เป็นการฝึกสติสัมปชัญญะให้มันแก่กล้าขึ้นในใจ 
ถ้าผู้ใดไม่หมั่นเข้ามาเพ่งดูกายดูใจนี้บ่อยๆ แล้ว
แสดงว่าผู้นั้นไม่ได้ฝึกสติให้แก่กล้า 
ก็ไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบอยู่นานได้เลย 
สงบไปนิดๆ หน่อยๆ แล้วมันก็คิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้น 
ก็เลยไม่ได้เรื่องอะไร ไม่ได้ความอุ่นใจเลย

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา