มีแต่ร่างกายอย่างเดียวแปรปรวนไป


ทุกขลักษณะของร่างกาย
มันเป็นได้เพียงลักษณะอาการเท่านั้น
แต่ไม่มี "ผู้เสวยทุกข์" นั้น
จิตต่างหากเป็นผู้เสวยทุกข์นั้น
เราต้องแยกจากกัน ดูอย่างนี้
ดังนั้นถึงร่างกายนี้มันจะวิบัติแปรปรวนยังไง
ถ้าจิตรู้เท่าปลงวางตามสภาพ 
จิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายนั้น
มีแต่ร่างกายอย่างเดียวแปรปรวนไป
เป็นอย่างนั้น เราต้องเข้าใจ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Image by cristi21tgv from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา