ร้อนใจดับได้ด้วยการรู้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความเห็นว่ามีตัวตน ทำให้จิตกระด้างกระเดื่อง"เราไม่กลัวใคร ใครด่ามาเราก็ต้องด่าตอบ ใครตีมาเราก็ตีตอบ" 
"เราไม่กลัวใคร" ไอ้ความนึกคิดอย่างนี้ ท่านเรียกว่า "ทิฏฐิมานะ" 
ความเห็นว่ามีตัวมีตน มีเรามีเขา 
มันทำให้จิตกระด้างกระเดื่อง 
ไม่ยอมสละสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากจิตใจ..
ไม่วางตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้า.. 
ประพฤติไปตามอำนาจของมานะทิฏฐิ 
มันก็ได้ทะเลาะวิวาทกันอยู่วันยันค่ำอย่างนั้นแหละ .. 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา