ยึดอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทำไมสิ่งที่พวกเรารู้อยู่ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนั้น
 คือตัวอนิจจัง ตัวทุกขัง ตัวอนัตตา
 เมื่อพวกเรารู้แล้ว พวกเราจะไปยึดมันไว้ทำไม
 เพราะมันเป็นของที่พวกเราไม่ต้องการอยู่แล้ว

ให้ปล่อยวางไปให้หมด อย่ายึดเอาไว้เลย
เพราะว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่ตัวเราเองเปล่าๆ
เพราะยึดเอาไว้แล้วก็ไม่ใช่ของเรา 
ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ของของพวกเราเลย

เป็นธรรมชาติของโลก ที่มีอยู่ประจำโลก
ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้น
สิ่งเหล่านั้น ไม่มีอยู่ในตัวพวกเราเลย

ตัวพวกเราจริงๆ นั้น ไม่มีใครจะมาเป็นเจ้าของ
เพราะไม่มีตัวตนแท้จริงให้คนอื่นเห็นได้เลย
เป็นแค่เพียงว่า รู้อยู่ เท่านั้น

โอวาทธรรม หลวงปู่คูณ สิริจันโท


นิพพานถึงง่าย ถ้าอยู่กับปัจจุบันบางทีนิพพาน มันอยู่ไกลเหมือนกัน
ยิ่งเรียนมาก มันก็ยิ่งอยู่ไกล
ถ้าเรากลับมาหาตัวเรา กลับมาอยู่กับปัจจุบัน
รู้สึกว่ามันจะง่าย รู้สึกว่ามันจะใกล้เข้ามา
แล้วเราจะรู้วิธีดับทุกข์อย่างสบายๆ

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

สุขเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์


            สุขนี่แหละเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ คนมองเห็นแต่ความสุขเล็กๆ น้อยๆ แล้วก็ติดใจอยู่ในความสุขเหล่านั้น เมื่อความสุขเหล่านั้นมันแปรผันไป ก็เสียใจ เพราะสุขเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืน มันมีความแปรผันไปได้ เมื่อความสุขดับไป ความทุกข์ก็เกิดขึ้นแทน
     
                                                                                               หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ความคิดเกิดขึ้น เห็นมันทันทีใช้สติดูจิตใจ 
ไม่ว่าความคิดอะไรเกิดขึ้น เห็นมันทันที
และเราจะรู้ถึงความหลอกลวง รู้ทันเวลา
รู้การป้องกัน รู้การแก้ไข
รู้ถึงการเอาชนะความคิดปรุงแต่ง
ศีล จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเอง
ไม่ใช่คน ที่รักษาศีล แต่ศีลต่างหากที่รักษาคน

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ