ตัวตนยิ่งน้อย ยิ่งสงบ
ตัวตนของเรายิ่งน้อยลงมากเท่าไหร่ 
เราก็จะพบความสุข
ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า 
“นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง” 
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 

หลวงพ่อโพธินันทะ

ความรู้ตัวย่อมแผดเผากิเลสที่ทำให้หลง
เมื่อเราระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา 

ความรู้นั้นย่อมแผดเผากิเลส
ที่ทำให้เราหลงได้

เพราะความรู้กับความหลงนั้น
เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ...

ถ้ามีความรู้น้อย ความหลง 
ความพลั้ง ความเผลอก็มากขึ้น 
ถ้ามีความรู้ตัวมาก ความหลงก็น้อยลงไป 
ถ้าเรามีความรู้เต็มเปี่ยม ความหลงก็ไม่มี 
เพราะมันไม่มีที่อยู่ ที่เกาะ ที่อาศัย. . .

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ