ที่จริงทุกคนต้องวิ่งกลับไปหาทุกข์          พระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นทุกข์ ทำทุกรกิริยามากกว่าคนอื่น ท่านทำถึง ๖ ปี พอท่านเห็นทุกข์ ท่านบอกว่า ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นพ้นทุกข์ ธรรมนี้อยู่ที่ทุกข์ แต่ทุกวันนี้ทุกคนกำลังวิ่งหนีทุกข์ ทุกคนแสวงหาแต่ความสุข ที่จริงแล้วทุกคนต้องวิ่งกลับไปหาทุกข์ คือต้องไปหาปัญญา. . .

                                                                                          หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

อย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่นจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่น 
เขาจะดีเขาจะเลวอย่างไร 
มันเป็นเรื่องของชาวบ้านชาวเมืองเขา 
อย่าใช้อารมณ์เข้าไปยุ่งไปเกี่ยว 
เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือ 
อัตตนา โจทยัตตานัง 
จงกล่าวโทษโจทย์
ความผิดตัวเองไว้เสมอ 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ