ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้มาก          ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้มาก เพื่อเป็นการฝึกฝนจิตให้มีสติ-สัมปชัญญะทรงตัว กำลังใจที่จักปฏิบัติธรรมก็จักมั่นคงขึ้น ทุกอย่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ โดยถ้าหากคล่องในอานาปานัสสติกองเดียว ก็จักคุมกรรมฐานอีก ๓๙ กองได้หมด 

                                                                                                        สมเด็จองค์ปฐม

ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา


ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา
ฉะนั้นผู้ถือว่าเราถึงธรรมได้ 
ธรรมชั้นนั้น ชั้นนี้ 
ผู้นั้นยังมีความอยากอยู่ 
จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงธรรมได้อย่างไร

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

สติมี ปัญญามาเอง
          สติ ... เมื่อถูกประกอบให้สมบูรณ์มากขึ้น ๆ แล้ว. สติตัวนี้เองจะแผลงเป็น มรรคปัญญา หรือ ปัญญาญาณ อันทรงพลัง เป็นญาณที่เพียบพร้อมไปด้วย วิชชา คือ ความรอบรู้... 

                                                                                             หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร