เมื่อใจดีแล้ว


เมื่อใจดีแล้ว 
ถึงโลกจะเลวร้าย
เราก็สามารถมอง
ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองได้ 
เหมือนปุ๋ยมันเกิดจากอะไร 
เกิดจากของเหม็นเน่า คนไม่ชอบ 
แต่สิ่งที่เหม็นเน่าหมักหมม
มันก็เป็นปุ๋ยได้ ถ้ารู้จักมอง 

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

Photo by Yavor Punchev on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

คนรักตัวเองเป็น


คนรักตัวเองเป็น จะโจษตัวเองเก่ง 
เพ่งโทษตัวเองได้บ่อย และสอบสวนตัวเองได้มาก
คนที่รักตัวเองไม่เป็น 
จะเพ่งโทษและโจษคนอื่นเก่งและบ่อย 
จับผิดผู้อื่นคล่องแคล่ว

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Photo by Allef Vinicius on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา