เพราะภาวนาก็เพื่อสนองความเป็นฉัน


ความรู้สึกว่าฉัน...
ฉันต้องทำอะไรซักอย่าง
ฉันด้อยกว่าคนอื่นๆ
ฉันดีกว่าคนอื่นๆ
ฉันกับคนอื่นๆ ก็เสมอกัน
เอา “ฉัน” เข้าไปภาวนา แล้วไม่รู้เท่าทัน
ความเกิดขึ้น และตั้งอยู่ของ ”ฉัน”
นี่เป็นเหตุแห่งความเนิ่นช้า
เป็นเพราะภาวนาก็เพื่อสนองความเป็นฉัน
ไม่ใช่ภาวนาเพื่อละความเป็นฉันออกจากใจ
พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต
Image by ELG21 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ภายในเราล้วนมีความมหัศจรรย์


เมื่อข้าฯ เอ่ยคำว่า "เจ้า"
ข้าฯหมายถึงเอกภพนับพัน
-----
จงพิทักษ์ตนเอง
จากความคิดของตัวเธอเอง.
-----
เมื่อวิหคได้รับอิสระ
มันย่อมจะไม่ย้อนกลับมา
เพื่อเศษซากใด
ที่หลงเหลือไว้ ณ เบื้องล่างของกรง
-----
ภายในเราล้วนมีความมหัศจรรย์
ซึ่งเราเฝ้าแสวงหามันจากภายนอก
-----
Rumi

Image by ELG21 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา