การมีสติสัมปชัญญะจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้ายึดถือสิ่งที่มี


ถ้ายึดถือสิ่งที่มี
จะมีแต่สิ่งที่มี ไม่มีความว่าง
ถ้าไม่ยึดถือสิ่งที่มี
ก็จะมีสิ่งที่มี และมีความว่าง
(นิพพาน หรือ สุญญตา)


หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย
หนังสือจบที่ใจ

Image by konserwator from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา