เราไม่มีปัญญา มองไม่เห็น เราเลยหลงกันร่างกายของเราก็เป็นการรวมตัวของธาตุทั้ง ๔ คือดิน น้ำ ลม ไฟ 
แล้ววันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะละลายไปเหมือนน้ำแข็ง..
เราจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้ว่า เป็นตัวเราเป็นของเรา 
เพราะถ้าเรายึดแล้ว มันจะทำให้เราอยากให้มันอยู่กับเรา 
แล้วพอเราอยากแล้ว มันจะทำให้เราทุกข์..
ร่างกายคนอื่นจะตาย เราทุกข์หรือเปล่า..
ตายก็ตายไปสิเรื่องของเขา ใช่ไหม 
ร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรา
ก็เหมือนกันกับร่างกายของคนอื่น ไม่ได้เป็นของเรา 
แต่เราไม่มีปัญญา มองไม่เห็น เราเลยหลงกัน 
ไปยึดไปติดกับร่างกาย แล้วก็อยากให้มันไม่ตาย ก็เลยทุกข์กัน 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา