ชาตินี้ต้องได้พระโสดาบันเราต้องตั้งเป้าเอาไว้ให้ดีเลย ชาตินี้ต้องได้พระโสดาบัน 
ตั้งเอาไว้อย่างนี้ ใครว่าโลภก็โลภล่ะวะ เอาไว้ก่อนแหละ 
ตั้งเป้าไว้ก่อน ชาตินี้ขอเป็นพระโสดาบันให้ได้นะ 
ชาวพุทธต้องเอาอย่างนั้นเลยนะ ไม่ใช่ขอทำบุญทำทาน 
นั่งภาวนาทำสมาธิ อีกแสน ๆ ชาติข้างหน้าค่อยให้ได้ธรรมะ
โง่น่ะสิ ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เนิ่นช้าปานนั้นนะ 
ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ผลรวดเร็วมากเลย 
ถ้ารู้จักปฏิบัติที่ถูกต้อง ปฏิบัติได้สมควรแก่ธรรม 
ทำให้ถูกต้องก่อน แล้วก็ทำให้พอ
แค่นี้เอง ไม่เนิ่นช้าเท่าไหร่หรอก


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่ต้องตามรู้ ตามดูความคิดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เข้าไปในความคิด จึงทุกข์ความคิดนี่ มันสามารถทำให้คนทุกข์ได้
ความรู้สึกตัวนี่มันสามารถไปตัดความทุกข์ได้หมด..
ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั้นมันไม่สามารถที่จะปรุงเราได้
ถ้าหากทุกคนรู้อย่างนี้แล้ว ก็ไม่มีเรื่องอะไรทั้งหมด
คนมันไม่รู้จัก มันเข้าไปในความคิด
ความคิดก็เลยปรุงให้อันนั้นดี อันนี้ดี
มันก็ทุกข์ขึ้นมา..

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา