แท้จริงไม่มีผู้เกิดผู้ตายอย่ากลัวการเกิด
และอย่ากลัวการตาย
เพราะแท้จริงไม่มีผู้เกิดผู้ตาย
แต่จงกลัวว่าการเกิดเป็นมนุษย์ครั้งนี้
จะเสียชาติเกิด
ถ้าไม่รู้ความจริงข้อนี้ ยิ่งกว่าเสียดาย

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by pieonane from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

สร้างจิตให้เป็นอิสระ


การปฏิบัติสมาธิแบบพระพุทธเจ้านี้ 
คือสร้างจิตให้เป็นอิสระ
ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใด

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Image by pieonane from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา