คำว่า "ทางสายกลาง"


คำว่า "ทางสายกลาง"
ไม่ได้หมายถึงในด้านกาย 
และวาจาของเรา 
แต่หมายถึงในด้าน 
"จิตใจ เมื่อถูกอารมณ์มากระทบ"
ถ้าอารมณ์ที่ไม่ถูกใจ 
มากระทบกระทั่ง ก็ทำให้วุ่นวาย 
ถ้าจิตวุ่นวายหวั่นไหวเช่นนี้ ก็ไม่ใช่หนทาง
เมื่ออารมณ์ที่ชอบใจดีใจ 
เกิดขึ้นมา แล้วก็ดีอกดีใจ 
ติดแน่นอยู่ในกามสุขัลลิกานุโยโค 
อันนี้ก็ไม่ใช่หนทาง..

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by coombesy from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ความทุกข์ที่เกิดจากอวิชชาเป็นทุกข์ที่แก้ไขได้ความทุกข์ที่เกิดจากอวิชชา 
เกิดจากการไม่รู้จริง 
ความทุกข์จากการรู้ไม่จริงเป็นทุกข์ที่แก้ได้ 
แต่ความทุกข์ที่เป็นไตรลักษณ์
ซึ่งเป็นความทุกข์ของสิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ 
นักปราชญ์ผู้มีปัญญาคือผู้รู้ว่าสิ่งไหน
อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้ สิ่งไหนไม่อยู่ในวิสัยที่จะแก้ได้