ไม่ต้องเป็น..ผู้รู้


ไม่ต้องเป็น..ผู้รู้
แต่ให้มี..ผู้รู้ประจำใจ
ขอเพียงไม่หลงไม่ไหลไปก็พอ
ความคิดว่ารู้ มักลากใจให้กลายเป็นอสุรกาย
คอยติคนนั้น คอยเตือนคนนี้ ด้วยทิฏฐิและมานะ
เมื่อมีคนเชื่อถือ ยิ่งสำคัญตัวเหนียวแน่น
...ไม่ต้องรู้มาก ไม่ต้องคิดเยอะหรอก 
เพียงแค่รู้....รู้ใจไม่ไหลตามอารมณ์ก็พอนะ

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by nguyentrinhthienkim from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา