นาของราคะตัณหา


ความสุขสงบมันอยู่ที่ใจสงบนี้เท่านั้นเอง 
ไม่ได้อยู่ที่รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
ธรรมมารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง
ที่เราเคยแสวงหามาโดยตลอด
หาเท่าไรมันก็ไม่พบ 
มันจะพบได้อย่างไร 
นั่นเป็นนาของราคะตัณหา

หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ฝึกวาง


ฝึกวาง
ถ้าจะปล่อยให้มันวางจริงๆ
ให้สภาวะทั้งหลายเกิดก่อน แล้วรู้ตามไป
คอยดักสังเกตมัน ได้แค่ไหน ก็ค่อยๆ สังเกตไป
สังเกตด้วยใจที่เป็นอุเบกขา รู้แล้วไม่ทำอะไร
รู้ชื่อๆ ก็เป็นอุเบกขา
รู้เฉยๆ ก็อุเบกขา
รู้แล้วไม่ทำอะไรกับสภาวะทั้งหลาย
ก็เป็นอุเบกขาเหมือนกัน
ลักษณะของอุเบกขาจะเป็นแบบนี้

พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภัทโท

Cr.Fb.ธรรม ชิด ใกล้

Image by HG-Fotografie from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา