การไม่ปล่อยจิตออกข้างนอกเป็นการตัดปัญหาที่ต้นน้ำการส่งจิตไปข้างนอกมีแต่พบกับปัญหา ทุกข์ไม่จบสิ้น ..
การไม่ปล่อยจิตออกข้างนอกเป็นการตัดปัญหาที่ต้นน้ำ 
เป็นการตัดทางลำเลียงไม่ให้ต้นไม้แห่งกิเลสเติบโต  
เพราะอารมณ์รออยู่ข้างนอก 
ถ้าเราไม่ปล่อยจิตออกไป อารมณ์จะทำอะไรได้  
“ปล่อยโลกไว้อย่างนั้น เพียงแต่เราอย่าปล่อยจิตออกไปเท่านั้นเอง"

พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สมาธิภาวนา คือนั่งอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ห้ามคิดว่าเราได้อะไรแล้วบ้างในระหว่างการปฏิบัติธรรม 
ห้ามคิดว่าเราได้อะไรแล้วบ้าง 
แต่จงคิดเพียงว่าเราทิ้งอะไรไปแล้วบ้าง

สมสุโขภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา