มันวางเองหรอก


ไฟมันก็ร้อนของมันอยู่อย่างนั้น
แต่เพราะความไม่รู้ จึงเข้าไปจับไปถือไว้
จนนำความทุกข์ทรมานมาให้
ความทุกข์ก็อย่างนั้น มันก็เป็นทุกข์อยู่
แต่เพราะความไม่รู้ จึงเข้าไปจับไปถือไว้
เมื่อใดเห็นทุกข์ รู้ทุกข์ถึงจิตถึงใจ
รู้โดยความเป็นทุกข์จริงๆ มันวางเองหรอก
ไม่มีใครไปวาง เป็นปัญญาที่รู้เห็นตามจริง
เหมือนเด็กที่ไม่รู้ว่าก้อนถ่านไฟมันร้อน
แล้วไปจับ เมื่อรู้แล้วว่ามันร้อน 
แค่เห็นมันก็ไม่เข้าไปจับเอง

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by brainbuffet from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา