กายสังขารนี้ดีมีประโยชน์


กายสังขารนี้ดีมีประโยชน์
ใช้เป็นโจทย์แก้ไขใจยึดหลง
ออกจากทุกข์กายใจให้จิตปลง
วางยึดหลงในกาย..ใจเบิกบาน

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Comfreak from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มองไม่เห็นธรรม


ผู้มองเห็นว่าชีวิตทางโลกเป็นอุปสรรคต่อธรรม
มองไม่เห็นธรรมที่อยู่ในกิจวัตรประจำวัน
เขายังไม่รู้เลยว่า
ไม่มีกิจวัตรประจำวันใดๆ
อยู่นอกขอบเขตแห่งธรรม

ท่านโดเก็น

“Those who see worldly life as an obstacle to Dharma see no Dharma 
in everyday actions. 
They have not yet discovered that 
there are no everyday actions outside of Dharma.”

 Dōgen

Image by tekhnika from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา