“สติ” คือ ผู้รู้
คำว่า “สติ” คือ ผู้รู้
คำว่ารู้ๆ คือ รู้อยู่
ไม่ปล่อยจิตไปตามอารมณ์ทุกประการ

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

อย่ามัวหลงฉลองวันเกิดให้คิดถึงความตายมากๆ
อย่ามัวหลงฉลองวันเกิด
ไม่เกิด มันไม่ตายนะ
พากเพียรอย่าให้มันเกิด
อย่าไปขวนขวายห้ามมันตาย
ให้ห้ามมันเกิดนั่น

หลวงปู่หา สุภโร